Razpisi

Digitalna transformacija v podjetju FINES d.o.o.

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja FINES d.o.o.

Cilji operacije so:

  • uvedba brezpapirnega e-poslovanja,
  • izboljšanje prepoznavnosti preko intenziviranja digitalnih kanalov komuniciranja,
  • uvedba CRM,
  • opremljanje proizvodnje s senzorji IoT,
  • izboljšanje učinkovitosti dela,
  • optimizacija izkoriščenosti strojev in drugih resursov,
  • rast dodane vrednosti na zaposlenega.

Celotna vrednost operacije: 166.568,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.940,00 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 


 

Naziv RRI projekta: Razvoj nove parne konvekcijske peči
Kratica projekta: OC-G

Trajanje projekta: 09. 07. 2020 – 08. 07. 2022

Predvideno sofinanciranje projekta: 187.706,22 EUR

Predmet razvojnega projekta bo razvoj nove parne konvekcijske peči, kjer bo šlo za integracijo svetovnih inovacij,
tehnoloških izboljšav in nadgradenj posameznih elementov in sistemov. Nova futuristična parna konvekcijska peč bo
pozitivno vplivala tudi na zaledne procese podjetja, na ekološkem področju in na področju industrijskega designa.

Kot je v nadaljevanju podrobno opisano, bomo v novi peči dosegli sinergijo delovanja energijsko učinkovitih sistemov,
uporabnikom bomo izdelek še bolj približali s prijaznim načinom upravljanja s pomočjo samoučljivega računalniškega
vmesnika. Pogled v prihodnost nam pokaže, da je potrebno razviti takšne sisteme upravljanja, ki poenostavijo uporabo za
uporabnika. Pri razvoju inovativnega sistema upravljanja nas vodi misel Elona Muska: »Vsak izdelek, ki potrebuje navodila za
uporabo, ne deluje.« S svojim pristopom in z našimi izdelki smo spremenili miselnost ljudi, ki se ukvarjajo s pekarstvom, saj
uporabnike naših izdelkov vzpodbujamo k temu, da ob nakupu pekarskih izdelkov razmišljajo tudi o vplivu pekarske opreme
na okolje, o tem, da o pekarski opremi razmišljajo kot o svojem pomočniku in ne samo kot o delovnem sredstvu ter o tem,
da delo s tehnološko dovršenimi pečmi pomeni užitek. Zaradi naših tehnoloških rešitev in revolucionarnega izgleda pa se
sedaj tudi pekarski mojstri o svojih pečeh pogovarjajo kot o svojih tehnoloških igračkah in uživajo v delu z njimi. Dosegamo
nemogoče dolgočasne peči spreminjamo v stroje prihodnosti. Z našo idejo in vizijo, ki vam jo predstavljamo, pa želimo seči
še više in z izdelki, ki so v celoti rezultat slovenskega znanja in dela, prevzeti vodilno mesto v svetu proizvodnje pekarskih
izdelkov.

Projekt se uvršča v fokusno področje Slovenske strategije pametne specializacije S4 Trajnostna hrana. Znotraj fokusnega
področja se v skladu s Tabelo prioritet S4 in pripadajočih področij in tehnologij projekt uvršča v naslednja področja: področje
Napredna oprema in tehnologije za pridelavo in predelavo hrane Tehnologija; področje Proizvodnja živil, področje
Higiena, varnost in kakovost hrane Tehnologija: Kakovost; področje: Higiena, varnost in kakovost hrane Tehnologija:
Higiena in varnost; področje: Pametno načrtovanje procesov in procesna kontrola Tehnologija: Digitalizacija.

Projekt se sklada z namenom javnega razpisa, ki je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih
ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov
ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije ter tudi s ciljem javnega razpisa z vidika
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za povečanje deleža inovacijsko aktivnih podjetij, ki razvijajo
nove ali izboljšane izdelke, procese ali storitve z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča
konkurenčnost sodelujočih podjetij.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskegasklada za regionalni razvoj”.

Več na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si